Regulamim

Dbamy o komfort i wygodę naszych gości, dlatego stworzyliśmy niniejszy Regulamin, w którym znajdują się zasady selekcji oraz zachowania się gości. 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego przestrzeganie w trakcie pobytu w Klubie. 

Godziny otwarcia Klubu

Klub Split składa się z czterech stref: restauracja, show bar, karaoke oraz klub nocny. 

Każda z powyższych stref ma swoje godziny pracy. 

  • Restauracja jest czynna przez 24h na dobę
  • Show Bar jest czynny w godzinach od 22:00 do 6:00
  • Karaoke w godzinach od 22:00 do 6:00
  • Klub nocny jest czynny 4 dni w tygodniu (od czwartku do niedzieli) w godzinach od 22:00 do 6:00 

Piatek i sobota, aby zostać naszym gościem należy kupić bilet. Koszt biletu wynosi 300 UAH. Bilet umożliwia wstęp do wszystkich stref Klubu. Jeśli gość chce zmienić strefę Klubu, przed jej opuszczeniem on powinien uregulować rachunek. Uwaga: restauracja jest bezpłatna.

Darmowy wstęp dla kobiet. Cena biletu wstępu do Klubu może ulec zmianie, w przypadku gdy w Klubie jest organizowane szczególne wydarzenie. O tym informujemy na stronie internetowej lub fan page’u Klubu w sieciach społecznościowych.

Wstęp do Klubu jest płatny i wynosi (od nedzieli do cwarteke): Show Bar – 250 UAH, Karaoke – 150 UAH.

Zwrot kosztów wstępu i rezerwacji 

Jeśli przejdziesz przez bramki wykrywaczy metali, koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.

Jeśli selekcjonerzy odmówili Ci wstępu na teren Klubu, a Ty już zapłaciłeś za rezerwację stolika, zwrócimy Ci wszystkie koszty. 

Jeśli nie pojawisz się o ustalonej godzinie i nie poinformujesz nas o tym przed godz. 22:00 w dniu rezerwacji, nie będziesz uprawniony do zwrotu opłaty rezerwacyjnej. 

Dress code w Klubie Split

Będziemy wdzięczni, jeśli będziesz przestrzegać dress codu obowiązującego w naszym Klubie. Zachęcamy do zakładania modnych i stylowych ubrań w stylu casual, culture, cocktail oraz dbać o swój wygląd.

Do Klubu nie będą wpuszczane osoby w strojach sportowych, mundurach (wojskowych, policyjnych, strażackich oraz innych służb mundurowych), ubraniu plażowym oraz w brudnej i podartej odzieży lub butach.  

Zasady zachowania się w Klubie Split

Ograniczenia dotyczące wstępu do Klubu:

Obowiązuje zakaz wstępu do Klubu po godzinie 22:00 dla osób niepełnoletnich (poniżej 18 roku życia) bez opiekunów prawnych. Aby uniknąć nieporozumień, należy mieć przy sobie dokument potwierdzający wiek. 

Do Klubu nie będą wpuszczone osoby biorące udział w bójkach, które mają widoczne obrażenia (rany, siniaki itp.).

Zakaz wejścia do Klubu osobom nietrzeźwym lub pod wpływem substancji odurzających. Również nie będą wpuszczone osoby sprzedające narkotyki i alkohol. Administracja Klubu określa stopień nietrzeźwości według własnego uznania. 

Zakaz wnoszenia do Klubu broni, noży i innych ostrych przedmiotów, gazów obronnych oraz innych narzędzi do samoobrony. Pracownicy ochrony mogą nie wpuścić do Klubu osób posiadających przy sobie powyższe przedmioty lub w przypadku wykrycia innych podejrzanych i niebezpiecznych przedmiotów. 

Zostaw swojego ukochanego zwierzaka w domu. Obiekt nie jest dostosowany do przyjmowania zwierząt. 

Odpocznij w Klubie

Alkohol i papierosy sprzedajemy wyłącznie osobom pełnoletnim. Obsługa Klubu ma prawo wylegitymować kupującego w celu weryfikacji wieku. 

Palenie tytoniu i cygar jest dozwolone w miejscu do tego wyznaczonym, tj. na sali dla palących. Prosimy o uszanowanie innych gości Klubu i palenie tytoniu w przeznaczonych do tego miejscach.

Prosimy o niewnoszenie do Klubu własnych napojów alkoholowych i bezalkoholowych, jedzenia, narkotyków i środków pirotechnicznych, w szczególności zimnych ogni. 

Zakaz wnoszenia na parkiet taneczny jedzenia i picia, w szczególności szklanek i kieliszków. 

Prosimy o niezakładanie nóg na kanapy, krzesła, stoły oraz nie niszczyć mienia Klubu. Nasz personel pomoże Ci wygodnie umieścić torby i rzeczy osobiste koło Ciebie. Natomiast prosimy o niepozostawianie rzeczy na podłodze, przy barze, występach w ścianie, parapetach lub schodach. 

Pilnuj swoich rzeczy osobistych. Administracja Klubu nie ponosi odpowiedzialności za Twoje rzeczy i/lub pojazdy. 

Prosimy nie tańczyć bez ubrań lub obuwia i nie przeszkadzać zaproszonym gwiazdom, didżejom, tancerzom, prowadzącym oraz personelowi Klubu. 

Będziemy wdzięczni, gdy atmosfera Klubu będzie spokojna i przyjazna. Dlatego prosimy o unikanie wszelkich konfliktów lub bójek oraz niezakłócanie porządku publicznego. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Klubu, Administracja ma prawo wezwać ochronę w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Klubie. 

Zabrania się spania na terenie Klubu. 

Zabrania się korzystania z kabiny w toalecie przez dwie osoby lub więcej jednocześnie, wstępu do pomieszczeń służbowych. 

Uprzejmie prosimy o korzystanie z szatni oraz niepozostawianie rzeczy osobistych poza szatnią. 

Zastrzegamy sobie prawo do robienia zdjęć i filmów w czasie imprez organizowanych przez Klub. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez Klub dla celów komercyjnych oraz osobistych, za wyłączeniem rejestracji wizerunku w Show Barze. Szanujemy prywatność naszych gości. 

Zwracamy uwagę, że w Klubie obowiązuje zakaz fotografowania sprzętem profesjonalnym oraz rejestracji audio-wizualnej imprezy bez zgody Administracji Klubu. 

Ochrona Klubu

W celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych gości oraz szybkiego reagowania na sytuacje konfliktowe budynek Klubu objęty jest monitoringiem wizyjnym. Ochrona fizyczna Klubu wykonywana jest przez wykwalifikowanych pracowników ochrony. 

Jeśli zostaniesz wciągnięty w sytuację konfliktową, powiadom o tym personel Klubu oraz postępuj zgodnie z jego instrukcjami. 

Osoby naruszające regulamin Klubu będą usuwane z Klubu przez pracowników ochrony bez zwrotu pieniędzy za zakupiony bilet. W niektórych przypadkach Administracja Klubu może ograniczyć wstęp do Klubu na czas nieokreślony.

Bądź na bieżąco

Otrzymuj najnowsze informacje o aktualnościach i wydarzeniach w Split Club